YAĞIŞDAN ÇIXIB YAĞMURA DÜŞMƏK

bir çətin vəziyyətdən və ya hadisədən qurtarıb daha çətin vəziyyətə düşmək.

YAĞI KƏSİLMƏK
YAĞLA ŞORA FƏRQ QOYMAMAQ