YAĞ-BAL İÇİNDƏ ÜZMƏK (YAŞAMAQ)

zəngin və firavan yaşamaq, hər şeyi olmaq; ~ süd gölündə üzmək.

YAĞ-BAL İÇİNDƏ BÖYÜMƏK
YAĞ İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK