YAĞ-BAL İÇİNDƏ BÖYÜMƏK

heç nədən korluq çəkmədən böyümək, uşaqlığı çox yaxşı şəraitdə keçmək.

YAĞ-BAL İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK
YAĞ-BAL İÇİNDƏ ÜZMƏK (YAŞAMAQ)