YAĞ-BAL İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK

bax: yağ içində böyrək kimi bəsləmək.

YADINDAN ÇIXARMAQ
YAĞ-BAL İÇİNDƏ BÖYÜMƏK