YAĞLI DİLİNİ İŞƏ SALMAQ

bax: dilini işə salmaq.

YAĞLA ŞORA FƏRQ QOYMAMAQ
YAĞLI ƏPPƏK OLUB GÖYƏ ÇIXMAQ