YAĞLA ŞORA FƏRQ QOYMAMAQ

yaxşı ilə pisi fərqləndirməmək; ~ lornan şora fərq qoymamaq.

YAĞIŞDAN ÇIXIB YAĞMURA DÜŞMƏK
YAĞLI DİLİNİ İŞƏ SALMAQ