YAŞ BOĞMAQ

ağlamaq istəmək, qəhərlənmək; ~ gözləri dolmaq.

YASTIĞININ DİBİNİ KƏSDİRMƏK
YAŞA DOLMAQ