YAŞIL İŞIQ YANDIRMAQ

irəli getməsinə, özünü ifadə etməsinə hər cür imkan və şərait yaratmaq

YAŞIL İŞIQ
YATAĞA DÜŞMƏK