yaşlı

sif. âgé, -e ; en larmes ; gözləri ~ yeux m pl humides

yaşlamaq
yaşmaqlı

Digər lüğətlərdə