YAĞIR

I
(Gəncə, Gədəbəy)
süründürməçi, borc alıb qaytarmaq istəməyən. – Nə yağır adamsıη, niyə üzmöysüη borcuηu? (Gədəbəy)
II
(Cəbrayıl, Tovuz)
bax yağar II. – Atın beli yağır oluf (Cəbrayıl)
YAĞDAŞ
YAĞIRBEL

Digər lüğətlərdə