YAĞIRRIX

(Gəncə)
süründürməçilik. – Heş bu qədər yağırrıx görməmişəm
YAĞIRBEL
YAĞLAMAĞ