yaşayış sahəsi

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilmiş fərdi yaşayış evi və ya çoxmənzilli yaşayış evində ayrıca mənzil

yaşayış minimumu
yaşayış sahəsinin alqı-satqısı müqaviləsi