YAĞLIQARA

I
(Bakı)
yağı, hisi yuyulmamış çirkli qab-qacaq və ya əski. – Toyda yağlıqara qazan çox olur, uları yağlıqara əsgiynən yumağ olmaz
II
(Qazax, Mingəçevir, Şuşa)
qanaxmanı kəsmək üçün parça yanığı ilə yağın qarışığından hazırlanmış dərman. – Yağlıqara türkəçarə dərmanıdı (Şuşa)
YAĞLIKEŞ
YAĞLITƏRƏ