YA¹

союз. я; яни; ya dəvə ölər, ya dəvəçi. Ata. sözü я лам рекьида, я ламран иеси.
VZVOD
YA²

Digər lüğətlərdə