YA

Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VÜSƏT
YABA

Digər lüğətlərdə