YABALATMAQ

icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq.
YABALATMA
YABALI

Digər lüğətlərdə