YADINDAN ÇIXARMAQ

unutmaq, xatırlamamaq; ~ fikrindən çıxmaq, xatirindən çıxmaq, huşundan çıxmaq.

YADDAŞINI İTİRMƏK
YAĞ-BAL İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK