YADA SALMAQ

xatırlamaq, hafizədə, yaddaşda canlandırmaq; ~ gözünün qabağına gəlmək (gətirmək), göz önünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək, ağlına gəlmək (gətirmək).

YADA DÜŞMƏK
YADA YALAQ, QOHUMA DALAQ