YADASALMA

сущ.
1. напоминание
2. припоминание; вспоминание
YAD-BUD
YADCA

Digər lüğətlərdə