YADDAŞI QISA OLMAQ

ən yaxın dövrün hadisələrini, yaxud iştirakçısı olduğu bir  olayı bilərəkdən təhrif etmək, ən vacib məqamı qəsdən unutmaq.

YADDAN ÇIXMAQ
YADDAŞI PAS TUTMAQ (ATMAQ)