YADİGAR

xatirə olaraq verilən şey; xatirə.
YADIŞ
YADULLA

Digər lüğətlərdə