YADİGAR

f. 1) xatirə; keçmişi və ya bir şəxsi yada salan şey; 2) yadda saxlamaq üçün verilən hədiyyə; 3) heykəl, büst, abidə.

YADDAŞT
YAFƏS

Digər lüğətlərdə