YADİGAR

Fars mənşəlidir, yadqar kimi işlədilir. Yad (hafizə) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YADIRĞAMAQ
YAĞ

Digər lüğətlərdə