YADLANMAQ

bax yadlaşmaq.
YADLANMA
YADLAŞMA

Digər lüğətlərdə