YADYERLİ

sif. Yadelli, qərib, gəlmə.
YADRO
YAFƏSİ

Digər lüğətlərdə