YALA HÜRMƏK

yaltaqlanmaq, yarınmaq; ~ qılığına girmək.

YAXŞILIĞI İTİRMƏK
YALAN SATMAQ