YALANÇINI MƏNZİLİNƏ KİMİ QOVMAQ

birisinin verdiyi sözün, vədin, dediyi fikrin dürüst olub-olmadığını sona kimi yoxlamaq.

YALANA YAMAQ OLMAMAQ
YALI ARTIQ DÜŞMƏK