YALANA YAMAQ OLMAMAQ

uydurma və yalan bir şeyə dəstək olmamaq, haqsız olana qol-qanad verməmək.

YALAN SATMAQ
YALANÇINI MƏNZİLİNƏ KİMİ QOVMAQ