YALAQ

YALAQ I is. İti yemləmək üçün qazılmış yer. İtin yalını yalağa tök.

YALAQ II sif. dan. Yaltaq; xəsis; qazan dibi yalayan. Bircə ondan özünü gözlə, çox yalaq adamdır (C.Məmmədquluzadə).

YAL
YALMAN

Значение слова в других словарях