YALDIZ

1) qızıl suyu, zər; 2) zahiri bəzək
zər
YALÇIN
YALI

Digər lüğətlərdə