yalvarmaq

yakarmak, yalvarmak

yaltaqlanmaq
yamac

Digər lüğətlərdə