YAMAN GÜNƏ QOYMAQ (SALMAQ)

bax: pis günə qoymaq (salmaq).

YAMAN GÜNƏ DÜŞMƏK (QALMAQ)
YAMAN YERDƏ AXŞAMLAMAQ