YAMAN

(Borçalı, Cəbrayıl, Füzuli, Göyçay, Qax, Qazax, Mingəçevir, Tərtər, Tovuz)
xəstəlik adı. – Yaman adamı öldürör (Tovuz); – Kəhər at yamannan öldü (Cəbrayıl)
YAMALLIX
YAMANÇÖPÜ

Значение слова в других словарях