YAMAN

I yaman bax 1. pis; 2. əzazil; 3. qarğış

II yaman bax yaxşı 1

YAMAQÇI
YAMSILAMAQ

Значение слова в других словарях