YAMAQ VURMAQ

lazımsız və uyğun olmayan əlavələr etmək.

YALI ARTIQ DÜŞMƏK
YAMAN GÜNƏ DÜŞMƏK (QALMAQ)