YAN ALMAQ

yaxınlaşmaq (sahilə, limana və s.).

YAMAN YERDƏ AXŞAMLAMAQ
YAN BAXMAQ