YAN BAXMAQ

bəyənməmək, həqarətlə baxmaq, pis münasibət bəsləmək.

YAN ALMAQ
YAN GƏZMƏK