yanğından mühafizə qarnizonu

Müəyyən ərazidə yerləşdirilmiş yanğından mühafizə orqanlarının, bölmələrinin, yanğın-texniki elmi-tədqiqat və yanğın-texniki tədris müəssisələrinin məcmusu

yanğından mühafizə
yanğınların söndürülməsi