YANINI KƏSDİRMƏK

yanından ayrılmamaq; ~ başının üstünü kəsmək (kəsdirmək).

YANINDAN YEL KEÇMƏMİŞ...
YANINI YERƏ QOYMAQ