YANINI YERƏ QOYMAQ

oturmaq, əyləşmək.

YANINI KƏSDİRMƏK
YANINI YERƏ QOYMAMAQ