YANINA ÇƏKMƏK

öz tərəfinə çəkmək; himayədarlıq etmək.

YANIQ VERMƏK
YANINDA TOYA GETMƏLİDİR