YANINDAN YEL KEÇMƏMİŞ...

çox həssas, küsəyən, eləcə də soyuğa dözümü olmayan, tez-tez xəstələnən adam haqqında işlədilən ifadə.

YANINDA TOYA GETMƏLİDİR
YANINI KƏSDİRMƏK