YANIQ VERMƏK

qəsdən hirsləndirmək, qızışdırmaq; ~ acıq vermək, yandı-qındı vermək.

YANĞINA KÖRÜKLƏ GETMƏK
YANINA ÇƏKMƏK