YANAĞINDAN QAN DAMMAQ

sağlam, dolu, qırmızıyanaq olmaq, gümrah olmaq.

YAN GƏZMƏK
YANAĞINDAN YAĞ DAMMAQ