YANAĞINDAN YAĞ DAMMAQ

sağlam, dolu, kefi kök, tox olmaq.

YANAĞINDAN QAN DAMMAQ
YANAN ÇIRAĞI KEÇMƏK (SÖNMƏK)