Yanacaq kalonkası, benzin kalonkası

nəqliyat maşınları və başqa motorlu maşınların bakına, həmçinin istehsalçının qabına ölçməklə duru yanacaq tökən mexanikləşdirilmiş qurğu.
Yanacaq
Yanacaq sənayesi