Yanacaq sənayesi

müxtəlif yanacaq növlərinin çıxarılması və emalı ilə məşğul olan sənaye sahələrinin məcmusu. Y.s.-nə neft çıxarmaq, neftayırma, qaz, kömür, torf və şist sənayesi daxildir. Ağır sənayenin ən mühüm sahələrindən biridir.
Yanacaq kalonkası, benzin kalonkası
Yanar qazlar