YANAN ÇIRAĞI KEÇMƏK (SÖNMƏK)

ən sevimli, ən yaxın bir kəsi qəflətən vəfat eləmək.

YANAĞINDAN YAĞ DAMMAQ
YANAN DA MƏN, YAMAN DA MƏN