YAP

yap1

n 1. hürmə, vengildəmə; to give a ~ vəngildəmək, hürmək; 2. d.d. çərənləmə, boşboğazlıq etmə

yap2

v 1. bərkdən hürmək / vəngildəmək; 2. d.d. çərənləmək, boşboğazlıq etmək; Stop yapping! Çərənləməyi kəs / kəsin

YANKEE
YAPP