YAQUT

qırmızı rəngli qiymətli parlaq daş.
YAXŞINİSƏ
YANARGÜL

Digər lüğətlərdə